Betaalbaar en uniek wonen in Den Haag! Doordat de kern uit architecten, aannemers en procesbegeleiding bestaat, bieden wij u zekerheid op financieel gebied en kunnen wij u optimaal begeleiden op weg naar de woning van uw dromen. Er zijn twee vormen van zelfbouw in Den Haag als individu (PO – particulier opdrachtgeverschap) of als groep (CPO – collectief particulier opdrachtgeverschap). Wanneer u als particulier een kavel op het oog heeft, kunt u hier uw droomhuis realiseren.Vaak krijg je samen meer voor elkaar dan alleen. Mensen kiezen er daarom voor hun woning met anderen te bouwen, wat tevens een aanzienlijke kostenbesparing met zich meebrengt. Een groep gelijkgestemden ontwikkelt in dat geval in eigen beheer zonder tussenkomst van een ontwikkelaar een project wat in omvang kan variëren tussen de 5 en 50 woningen. Dit wordt collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) genoemd.

Wij bieden u een volledig programma:

STAP 1 Kennismakingsgesprek:
In een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de procesbegeleider wordt de concept woning aan uw gepresenteerd. Tevens worden de verschillende locaties toegelicht en komt het financiële plaatje aan bod.

STAP 2 Het kiezen van de geschikte kavel:
Samen met u bekijken we de mogelijkheden voor uw droomlocatie. Wij adviseren en begeleiden u tevens in de mogelijkheden in het verkrijgen van een optie op de gewenste kavel bij de gemeente.

STAP 3 Samen uw wensen en eisen bepalen:
In een oriënterend gesprek presenteert de architect u de woning en de mogelijkheden. Op basis van uw budget worden u wensen en eisen in kaart gebracht. De volgende onderdelen komen aan bod;
- materiaalkeuze gevel
- aantal kamers en positie van de binnenwanden
- de keuze om een dakterras te realiseren, maar dit zou ook een tuinkamer kunnen zijn of een extra slaapkamer
- werken aan huis

STAP 4 Definitief ontwerp:
Aan de hand van de resultaten uit STAP 3 maken wij een passend ontwerp. Wij tonen u diverse ontwerpmogelijkheden maar de keuzevrijheid voor u als klant blijft gewaarborgd en het ontwerp krijgt daarmee een uniek en persoonlijk karakter, hierin wordt rekening gehouden met uw wensen in relatie tot het gestelde budget.

(De bouwgroep neemt gezamenlijk beslissing over het materiaal van de gevel, de collectieve voorzieningen, het trappenhuis, installaties o.a. Op individueel niveau wordt de grootte van de woning, de gevelopeningen, aansluitpunten en plaatsing van de binnenwanden bepaald.)

STAP 5 Aanvraag omgevingsvergunning:
Wij maken alle documenten ten aanzien van het indienen van uw omgevingsvergunning in orde en dienen de aanvraag voor u in bij de desbetreffende gemeente. Ook onderhouden wij het contact met de gemeente en voeren wij de bijkomende werkzaamheden voor u uit tijdens het proces van vergunningverlening. Wij hebben gemerkt dat gemeenten positief reageren op onze ontwerpen en vernieuwende wijze van denken en doen. Voor de verwerking bij de gemeente moet u rekenen op 8 weken verwerkingstijd, met een mogelijke uitloop van nog eens 6 weken. Vervolgens ligt het document 6 weken ter inzage bij de gemeente.

STAP 6 Koop-/aannemingsovereenkomst:
8 weken, na afgeving van de omgevingsvergunning word de aannemingsovereenkomst getekent. In de aannemingsovereenkomst wordt het volgende vastgelegd:
- tekeningen welke voor de bouw van toepassing zijn
- technische omschrijving van het werk
- termijnen waarin de aanneemsom moet worden betaald- -
- planning van de uitvoering en datum van oplevering
- zekerheidsstelling van de aannemer en/of opdrachtgever en garantiebepalingen -

STAP 7 Aankoop van de grond

STAP 8 Bouwvoorbereiding:
De woningen zijn ontworpen volgens een prefab-modulair systeem: gefabriceerd in losse delen (prefab-elementen) die op locatie gemonteerd worden tot een duurzaam appartementencomplex, rijtsjeshuis, woonhuis, bungalow of villa. Omdat de prefab- elementen grotendeels geconditioneerd in de fabriek vervaardigd worden kan een constante hoge kwaliteit gewaarborgd blijven. Daardoor worden de bouwtijd, onvoorziene risico’s op de bouwplaats en budgettaire overschrijdingen geminimaliseerd. Tijdens de bouwvoorbereiding start het productieproces van de prefab-onderdelen.

STAP 9 Oplevering en genieten van uw droomwoning:
Wanneer de grond bouwrijp is, wordt uw droomwoning binnen 3 tot 4 maanden opgeleverd. De oplevering van een appartementengebouw duurt tenminste 8 maanden.

Met behulp van kostencalculaties houden wij u vanaf de schetsfase op de hoogte van de te verwachten kosten.

Aarzel niet en neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor het maken van een afspraak.